SHOPPING IN HASTINGS | ENGLAND

produktion & fotografien: © peggy schmidt

SHOPPING IN MAILAND | ITALIEN

produktion: andrea mende
fotografien: © peggy schmidt

KARLSRUHE | DEUTSCHLAND

produktion: peggy schmidt
fotografien: © david bodrogi

ZADAR | KROATIEN

produktion: đejn režan
fotografien: © peggy schmidt